Dramaskole i Auning

(Vi aldersdeler evt. i hold)

Varighed 90 min. i 24 uger.

Sted Lærer Dag
Kulturværkstedet
Industrivej 14, Auning
Tobias Tagesen Tirsdag kl. 16.00-17.30
Tilmeld