Dramaskole i Grenaa - 7. klasser og opefter

Varighed 90 min. i 24 uger.
Opstart i uge 35

Sted Lærer Dag
Lokale 13, 2. sal i Pavillonen, Grenaa Tobias Tagesen Torsdag kl. 18.30-20.00
Tilmeld