Bestyrelse

Bestyrelsen mødes normalt 4 gange årligt.

Har du input til bestyrelsesmøder er du velkommen til at kontakte en af nedenstående. 

Kulturskolens bestyrelse

Formand Christian Eiming
christian@eiming.dk – Tlf: 61 42 61 42

Næstformand Rie Bykærholm Kurdahl
rk@grenaa-gym.dk – Tlf: 51 64 89 86

Bestyrelsesmedlem Sanne Lund Amtkjær
sanne.lund@gmail.com – Tlf: 40 98 67 70

Rep. f. folkeskolen Charlotte Høje Kristensen
charlotte.hoeje@vip.cybercity.dk – Tlf: 25 77 91 20

Rep. f. kommunalbest. Bente Hedegaard
bh@norddjurs.dk – Tlf: 87 58 04 20

Lærerrepræsentant, TR Søren Frieboe
soeren@kultursko.dk – Tlf: 86 30 10 86

Lærerrepræsentant, LR Eva Maria Larssen
evamaria@kultursko.dk – Tlf: 86 40 50 70