Bestyrelse

Bestyrelsen mødes normalt 4 gange årligt.

Har du input til bestyrelsesmøder er du velkommen til at kontakte en af nedenstående. 

Kulturskolens bestyrelse

Formand Rie Bykærholm Kurdahl
rk@grenaa-gym.dk – Tlf: 51 64 89 86

Næstformand Anette Jackson
anette@jact.dk – Tlf: 20 46 22 77 

Bestyrelsesmedlem Trine Bluhme Knudsen
trinebluhme@gmail.com – Tlf: 30 31 33 59

Rep. f. folkeskolen Charlotte Høje Kristensen
charlotte.hoeje@vip.cybercity.dk – Tlf: 25 77 91 20

Rep. f. kommunalbest. Karoline Bergkvist Søgaard
karos@norddjurs.dk – Tlf: 51 51 75 71

Lærerrepræsentant, TR Søren Frieboe
soeren@kultursko.dk – Tlf: 86 30 10 86

Lærerrepræsentant, AMR Annette Møs
annette@tiptaptudse.dk – Tlf: 61 26 56 03