Sådan fungerer skolen

Sådan fungerer skolen

Undervisningen fortsætter, som hovedregel, indtil de lovede antal undervisningsgange er opnået. Antallet af undervisningsgange kan ses på hjemmesiden under fagenes omtale.

Undervisningstilbudet rummer mere end du tror: 

Go Nuts og andre arrangementer

Skolens "nørdedag" Go Nuts er en del af undervisningstilbudet. Her kan eleverne vælge mellem forskellige undervisningtilbud. Her må eleven tage en ven med. 

Anderledes aktiviteter
Derudover samler lærerne, alt efter elevernes behov og muligheder, eleverne til anderledes aktiviteter, eks. tværfaglig aktiviteter med de andre kunstarter, sammenspil med andre instrumenter og diverse småprojekter. Dette for at eleverne skal opleve at deres kompetencer kan sættes i spil på flere måder.

Tider og lokaler
Der kan forekomme afvigelser i tider og undervisningslokaler. Med hensyn til de mindste skolebørn vil vi, så vidt muligt, koordinere med skolernes SFO-ordninger, så børnene kan undervises i "SFO-tiden".

Ferier
Kulturskolen følger folkeskolernes ferieplan. Skulle vi af praktiske hensyn afvige fra ferieplanen, orienteres eleverne/forældrene direkte om dette. Se ferieplanen her.

Fravær og erstatning
Ved elevfravær gives besked til læreren tidligst muligt. Der ydes ikke erstatningsundervisning eller økonomisk erstatning. Husk: Mød ikke op til undervisning, hvis du er syg og smitter.
Lærerfravær (flytning af undervisning) meddeles og der tilbydes erstatningsundervisning. Ved lærersygdom refunderes for det undervisningstab der overstiger 2 gange. Ved sæsonens afslutning opgøres det læste timetal, og evt. manglende undervisning pga. lærersygdom refunderes. Skyldige beløb under 200 kr. refunderes ikke. 
Der ydes ikke erstatning for aflysning pga. force majeure (snekaos og lign.), heller ikke i forbindelse med arrangementer / tiltag på den enkelte skole, der forhindrer gennemførelse af undervisningen. 

Billeder
Vi gør opmærksom på, at kulturskolen i forbindelse med arrangementer tager billeder og videoer af eleverne. Skulle det være jer imod at disse billeder anvendes i vores folder, hjemmeside, m.m. vil vi gerne vide det.

Opstart
Instrumentalundervisningen starter normalt i uge 34. Holdundervisningen starter normalt i uge 35, men kan variere såvel i lektionslængde som sæsonlængde, da undervisningen tilrettelægges efter elevernes behov.
Se evt. nærmere beskrivelse under omtalen af faget eller ring.